Сообщество

Kazachų bendrija „NURSAULĖ“

Kazachų bendruomenė "Nursaule"

Kazachų bendrija „NURSAULĖ“ Lietuvos Respublikoje – jauna visuomeninė organizacija, sukurta 2009 metais, kurios pagrindinis tikslas: konsoliduoti Lietuvos žemėje atsidūrusius kazachų kilmės žmones siekiant skatinti jų tarpusavio bendravimą, puoselėti gimtąją kazachų kalbą, kultūrą, tradicijas, skleisti žinias Lietuvoje apie mūsų Tėvynę, prisidėti prie draugystės ir bendradarbiavimo, santarvės tarp tautybių ir konfesijų Lietuvoje stiprinimo.

Kazachų bendruomenė Lietuvoje sudaro kazachai, pervažiavę į Lietuvą iš kitų buvusios Sovietų sąjungos respublikų, o taip pat iš Kazachstano Respublikos, atvykę mokytis ar dirbti, gavę Lietuvos pilietybę arba leidimus gyventi dėl santuokų su Lietuvos piliečiais ir kitokių priežasčių.

Kazachai gyvena visoje Lietuvos teritorijoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Utenos apskrityse. Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, 2012 metais Lietuvoje gyveno 320 etninių kazachų.

Į „Nursaulė“ gretas gali jungtis ne tiktai išeiviai iš Kazachstano , bet ir jų palikuonys, kas dėl savo įsitikinimų ar simpatijų priskiria save prie kazachų tautinių mažumų užsienyje, laiko save kazachų kultūros bičiuliais ir jaučia dvasinio bendravimo poreikį, siekia prisidėti prie kazachų kalbos ir tradicijų skleidimo.


Jeigu norite tapti pilnaverčiu Lietuvos kazakhų bendruomenės «NURSAULĖ» nariu, užpildykite prašymą. Užpidytą, pasirašytą ir nuskenuotą prašymą siųskite el.paštu:chairman@kazakh.lt


Valdybos nariai